Totaal Overzicht 2011 - 2019

Totaal0kWh0kWh 41.100kWh 11.812 8.155kWhp
Datum Piekverbruik [kWh]Dalverbruik [kWh] Absolute opbrengst [kWh] Behaald [Euro] % Absolute opbrengst Genormeerde opbrengst [kWhp]
201100 242 69 € 4,15 48
201200 5.874 1.688 € 100,81 1.165
201300 5.315 1.527 € 91,21 1.055
201400 5.592 1.607 € 95,97 1.110
201500 5.940 1.707 € 101,94 1.179
201600 5.698 1.638 € 97,79 1.131
201700 5.868 1.686 € 100,70 1.164
201800 6.223 1.788 € 106,79 1.235
201900 349 100 € 5,99 69